การแก้ไข Custom Audience ในการทำ Google Ads

การแก้ไข Custom Audience ในการทำ Google Ads ถ้าเราแก้ไขจากอันเดิม อันที่เราเลือกใช้ไปตอนแรก จะเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นตอนทำ Ad Group ใหม่ ควรลบแล้วทำใหม่จะดีกว่านะครับ

Custom Audience Google Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *