คอร์สเรียน Google Search​ Ads​ Professional

คอร์สเรียน Google Search​ Ads​ Professional ครบเครื่องเรื่องกูเกิ้ลแอด

คำอธิบายคอร์ส 

  • หลักสูตร Workshop เน้นภาคปฎิบัติ และภาคทฤษฎีที่สำคัญ ที่ควรรู้เพื่อนำไปใช้ ในการทำโฆษณา Google Ads Search Networks
  •  เน้นการนำไปใช้ทำโฆษณาจริงๆ จากผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์โดยตรง
  • ผู้สอนเป็น Google Partner Badge ( Wisdomchain Solution Co.,Ltd.  ยอดรวมภายใต้ MCC เดือนละประมาณ 8แสน ถึง 1 ล้านบาท ดูแล Google Ads Account จำนวนมากกว่า 100 บัญชี กว่า 100 ธุรกิจ ) และได้รับ Google Ads Certificate

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เรียนรู้วิธีการทำโฆษณา Google Ads อย่างถูกวิธี ทั้ง Search Network
  • นำความรู้ที่ได้ไปสมัครงานด้าน Online Marketing ได้
  • ได้พื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องในการทำโฆษณา Google Ads
  • มีกลุ่ม Support เฉพาะสำหรับนักเรียน Skilllane ไว้ถามคำถามได้ตลอดเวลา

-REVIEWS-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *