บริษัท วิสดอมเชน โซลูชั่น จำกัด

บริษัท วิสดอมเชน โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี ร่วมถึง สื่อ Online ต่างๆ เช่น Google ads บริษัท วิสดอมเชน เกิดขึ้นมา

บริษัท วิสดอมเชน แตกธุรกิจออกมาจาก บริษัท เดอะตรีทัช ที่ทำกระเบื้อง โดยเอา ปัญหาในองค์กรณ์มาทำ Product เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ปัจจัยแรก ที่ทำ Product ออกมาคือ Chatbot ที่ทำเพราะ เราไม่สามารถตอบสนองลูกค้า หรือ ตอบคำถาม ได้อย่างทั่วถึง เพราะจำนวนคนที่ทักเข้ามาแต่ละวันค่อนข้างเยอะ แต่พนักงานที่คอยให้บริการนั้นไม่สพดุลกับลูกค้าที่ทักเข้ามา ดังนั้นเลยผลิต ตัวแชทบอทขึ้นมานั้นเอง

Product ถัดมา จะเป็นในรูปแบบ ของ AR ( Augmented Reality ) เป็น app ที่ สามารถจำลอง การปูกระเบื้องลายโบราณที่จะทำให้เราเห็นภาพกระเบื้องออกมาเลยว่า ถ้าปูแบบนี้จะเป็นรูปแบบใด

การก่อตั้งบริษัท วิสดอมเชน โซลูชั่น จำกัด ขั้นมานั้น เป็นการเปิดขึ้นมา เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีสมัยนี้และอนาคต

   
START UP AWARDS 2019
START UP AWARDS 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.