ลิ้งค์แบบ Do Follow vs No Follow

ลิ้งค์แบบ Do Follow vs No Follow

ในการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Google Search Engine การทำ SEO off page หรือ การสร้าง Back Link มีความสำคัญมาก ในการทำอันดับขึ้นมา

ดังนั้น เวลาที่เราทำการ แลกเปลี่ยนลิ้งค์ หรือ ซื้อโฆษณา ให้เราทำการซื้อลิ้งค์ แบบที่เรียกว่า Do Follow เท่านั้น

หากเราซื้อแบบ No Follow เราจะไม่ได้คะแนนทาง SEO เท่ากับเราไม่ได้ประโยชน์จากการซื้อ เท่าที่ควรจะได้

การสร้างลิงค์แบบ Do Follow นั้นเป็นการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หนึ่ง ไปยังอีกเว็บหนึ่ง เป็นการอ้างอิง ให้เครดิตต่อกัน

ทำให้ผู้ชมคลิกกลับมายังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น โดยควรมีเนื้อหา หรือธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกัน เรียกว่าเพิ่มทั้งจำนวนลิงก์ (Back Link) ให้เว็บ และจำนวนผู้เข้าชมเว็บจริงๆ ด้วย

ลิ้งค์แบบ No Follow
 
การตั้งค่า No Follow หมายถึงการสร้างลิงก์เชื่อมโยงกับเว็บอื่นโดยไม่เปิดให้เครื่องมือค้นหาติดตามลิงก์ จึงไม่มีการนับคะแนนแบบการทำ SEO แต่ยังเชื่อมโยงให้ผู้ชมคลิกย้อนกลับมาที่เว็บไซต์ของคุณได้ มีจำนวนผู้เข้าชมมากขึ้น แตกต่างตรงที่ไม่มี BackLink กลับมาที่เว็บของตัวเอง และไม่ช่วยเพิ่มค่าอันดับของหน้า

ถือเป็นวิธีการสร้างลิงก์แบบธรรมชาติที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงกับลิงก์คุณภาพต่ำที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ ถึงจะไม่เพิ่มอันดับเว็บแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลิงก์นั้นไม่มีประโยชน์ เพราะการที่เว็บไซต์มีการเข้าชมจำนวนมากให้ประโยชน์มากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *