เนื้อหาหลักสูตร Google Ads Search Certification

วันที่ 1 -2 : Study Google Ads Search Certification ( 4-5 ชม. )
เนื้อหาหลักสูตร Google Ads Search Certification
เนื้อหาหลักสูตร Google Ads Search Certification
 • Grow Your Business with Google Ads
  เรียนรู้การสร้างธุรกิจออนไลน์ ด้วย Google Ads ทำได้อย่างไร
 • Explore the Value of Google Search
  เรียนรู้คุณร่าของ Google Search Network
 • Understand the Google Ads Auction
  เข้าใจหลักการของ การประมูล Keyword ใน Google Search Ads
 • Deliver the Right Message with Text Ads
  ส่งสารให้ตรงใจลูกค้า ด้วยการเขียน Google Text Search Ads ให้ถูกวิธี
 • Make Ads Relevant with Search Ad Extensions
  ทำส่วนขยายของโฆษณา เพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้อง และคะแนน Quality Score
 • Increase Efficiency with Automated Bidding
  เพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ ด้วย Automated Bidding
 • Reach Valued Customers with Search Audiences
  เข้าถึงลูกค้าด้วย Search Audiences
 • Boost Performance with Optimization Score
  เรียนรู้ ทำความเข้าใจ Recommended Optimization Score
 • Increase Conversions with Performance Planner
  การเพิ่ม Conversion ด้วยเครื่องมือของ Google Ads

วันที่ 3 : Exam Day ( 2 – 3 ชม. )

เนื้อหาหลักสูตร Google Ads Search Certification
เนื้อหาหลักสูตร Google Ads Search Certification
 • Knowledge Check Assessment
  ทำข้อสอบ Pre Test
 • Google Ads Search Assessment
  ทำข้อสอบจริง Google Ads Search Certification

บรรยากาสการเรียน

นัดเรียนแบบตัวต่อตัว ติดต่อ คุณก้อง วิสดอมเชน

Line : Gongthe3touch

Tel : 081-6403638

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *