Monthly Archives: September 2020

MOBILE APPLICATION AR TILE FOR SALE

MOBILE APPLICATION AR TILE FOR SALE

MOBILE APPLICATION AR TILE FOR SALE ถ้าพูดถึง AR ( Augmented reality ) คือ เทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนผนวกเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาโดยตลอดอย่างซอฟแวร์และอุปกรณ์การเชื่อมต่อต่างๆ เช่น Webcam หรือ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ โดวยวัตถุที่เสมือนอาจเป็นภาพ วิดีโอ เสียง ข้อมูลต่างๆมาประมวลผลทาง คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ อุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆและทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกันกับสิ่งจำลองนั้นได้ เทคโนโลยีอย่าง AR ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น อุตสหกรรมด้าน อาหาร ก่อสร้าง แพทย์ การท่องเทียว หรือ แม้แต่องค์กรเล็กๆอย่าง SME หันมาให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นโดยหยิบตัว AR นี้มาผนวกเข้ากับธุรกิจตัวเองเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าของเขาเอง ยกตัวอย่างเช่น บริษัท THETHREETOUCH บริษัท เดอะตรีทัชได้ร่วมมือกับ Wisdom Chain เพื่อพัฒนานวัตกรรมตัวใหม่ที่ชื่อว่า AR TILE FOR SALE โดยนวัตกรรมตัวใหม่นี้ที่ออกมาเพื่อที่จะทำให้บริษัทลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่ละอย่างเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างคุณค่าประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งาน […]