Category Archives: Facebook

การติดตั้ง Facebook Pixel ในเว็บไซต์ WordPress ฉบับปี 2020

ในปัจจุบันการมีเว็บไซต์กลายเป็นสิ่งสำคัญไปแล้ว ที่ทุกคนจำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ทุกๆอาชีพ เพราะการมีเว็บไซต์นอกจากจะบอกเกี่ยวกับเราว่า “เรากำลังทำอะไรอยู่ ” แล้วจะสามรถช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตไปได้อย่างดีเลยที่เดียว  โดยใช้ตัวอย่าง Facebook Pixel  ในการทำให้การเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น จากทั่วทุกมุมโลกเลยที่เดียว Facebook Pixel คืออะไรและสำคัญอย่างไร ถ้าพูดง่ายๆ เจ้าตัว Facebook pixel คือตัวที่เอาไว้ติดตามผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยเราต้องฝั่งโค้ดลงบนเว็บไซต์ของเราเสียก่อนเจ้าตัว Facebook Pixel ถึงจะเริ่มทำงานเพื่อการทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นและเข้าถึงฐานลูกค้าเรามากขึ้นสิ่งที่จำเป็นมากรองลงมาคือการทำ Ads “ADvertiSing” หรือการทำโฆณานั้นเอง เมื่อเราทำ Ads เราก็จะเข้าถึงฐานลูกค้ามากขึ้นและกำไรมากขึ้นอีกด้วย หลักการทำงานของเจ้าตัวนี้ Facebook Pixel มันจะตามเราไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะไปที่ไหนสินค้านั้นๆก็จะตามมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะซื้อของหรือสำเร็จการขายเรียบร้อยแล้วนั้นเอง ถ้าเรียกแบบทางการก็คือ “Retargeting” นั้นเอง ประโยชน์ของ Facebook Pixel เจ้าตัว Facebook Pixel จำเป็นอย่างมากเมื่อเจ้าของธุรกิจอยากทำการปิดการขายกับลูกค้าให้ได้มากขึ้นจากปกติปิดการขายได้แค่ 10 คนต่อวัน เมื่อทำการติดตั้งตัว Facebook Pixel อาจปิดการขายได้ถึง 20 คนต่อวันหรือมากกว่านั้น […]