Category Archives: SEO

ลิ้งค์แบบ Do Follow vs No Follow

ลิ้งค์แบบ Do Follow vs No Follow ในการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Google Search Engine การทำ SEO off page หรือ การสร้าง Back Link มีความสำคัญมาก ในการทำอันดับขึ้นมา ดังนั้น เวลาที่เราทำการ แลกเปลี่ยนลิ้งค์ หรือ ซื้อโฆษณา ให้เราทำการซื้อลิ้งค์ แบบที่เรียกว่า Do Follow เท่านั้น หากเราซื้อแบบ No Follow เราจะไม่ได้คะแนนทาง SEO เท่ากับเราไม่ได้ประโยชน์จากการซื้อ เท่าที่ควรจะได้ การสร้างลิงค์แบบ Do Follow นั้นเป็นการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หนึ่ง ไปยังอีกเว็บหนึ่ง เป็นการอ้างอิง ให้เครดิตต่อกัน ทำให้ผู้ชมคลิกกลับมายังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น โดยควรมีเนื้อหา หรือธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกัน เรียกว่าเพิ่มทั้งจำนวนลิงก์ (Back Link) ให้เว็บ และจำนวนผู้เข้าชมเว็บจริงๆ ด้วย ลิ้งค์แบบ […]